Nnnnnyyyyyaaaaammmmmuuuuukkkkk

Seekor anak nyamuk kembali selepas menyelesaikan penerbangan pertamanya...

Ayah nyamuk bertanya bagaimana perasaannya melalui saat penerbangan pertamanya melihat dunia...

"Saya begitu teruja dan gembira kerana semua orang bertepuk bila menerima kehadiran saya..."
HAHAHAHAHA

No comments:

Post a Comment