Orang Gila Pakcik!


Pengemis : Pak Cik! Kasihanilah saya, saya orang bisu.


Bapak : La? Orang bisu tak kan bleh cakap lak?


Pengemis : Eh, salah! Orang tuli, Pak Cik!


Bapak : Tak kan bleh mendengar?


Pengemis : Eh, bukan! Orang buta, Pak Cik!


Bapak : (Sambil mengeluarkan wang receh)Tidak ada duit!!


Pengemis : Itu ada tiga ratus !


Bapak : Katanya buta, tak kan boleh melihat?


Pengemis : Salah lagi. Orang gila, Pak Cik!!

No comments:

Post a Comment